Thủ tục chuyển nhượng nhà tái định cư

0
384

Câu hỏi: Xin ông cho biết về thủ tục chuyển nhượng của nhà tái định cư là như thế nào?

Trả lời:
Đối với việc chuyển nhượng nhà tái định cư, theo quy định của Luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn hiện hành, thì điều cần phải lưu ý nhất là chỉ được chuyển nhượng sau khi căn hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Tất nhiên, cần phải đảm bảo thêm các điều kiện khác như: không bị tranh chấp về quyền sở hữu, không đang là đối tượng của bất kỳ giao dịch bảo đảm nào như thế chấp, bảo lãnh, không là đối tượng bị kê biên để thi hành án hay thực hiện nghĩa vụ tài chính nào …
Khi đáp ứng đủ điều kiện để được chuyển nhượng như nêu ở trên thì thủ tục chuyển nhượng tiến hành như thông thường đối với việc chuyển nhượng căn hộ hoặc nhà ở. Theo đó, bước 1 cũng là làm hợp đồng chuyển nhượng tại phòng công chứng, bước 2 chuyển hồ sơ đến Phòng tài nguyên và môi trường để được cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng.