Untitled 2

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư muốn biết về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư diễn ra như thế nào?

Luật sư trả lời: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư được áp dụng  trong phạm vi và với các đối tượng sau:

Các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển nhượng dự án do mình  thực hiện cho nhà đầu tư khácgồm các trường hợp:

– Chuyển nhượng dự án không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế;

– Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổchức chuyển nhượng (bên nhận chuyển nhượng không thành lập tổ chức kinh tế mới);

– Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế mới để tiếp tục triển khai dự án đầu tư đó;

Thứ nhất: Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, TB tình trạng đang xử lý của h/sơ hoặc phê duyệt / trình UBND Thành phố phê duyệt).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phân “một cửa”.

Thứ hai: Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

1- Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu BM-HAPI-11-06 ;

2- Bản đăng ký chuyển nhượng dự án;

3- Hợp đồng chuyển nhượng dự án;

4- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:

+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác của nhà đầu tư là tổ chức (đối với nhà đầu tư nước ngoài phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định); Quyết định uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhândân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác của người đại diện theo uỷ quyền;

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn lực hoặc Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

5- Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

6- Bản sao Giấy CNĐT, Điều lệ doanh nghiệp;

7- Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức chuyển nhượng: Sau khi cơ quan cấp chứng nhận đầu tư phê chuẩn việc việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể theo qui định pháp luật.

8- Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án  gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế mới để tiếp tục triển khai dự án đầu tư đó: xem hướng dẫn cấp Giấy CNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp tại HD-HAPI-11-01; tổ chức chuyển nhượng sau khi chuyển nhượng thực hiện thủ tục giải thể theo qui định pháp luật.

9- Trường hợp chuyển nhượng dự án kèm theo các điều chỉnh khác về nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc các nội dung về mục tiêu, qui mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn của dự án: xem hướng dẫn tương ứng tại: HD-HAPI-11-10;HD-HAPI-11-11HD-HAPI-11-12;  HD-HAPI-11-13;

b) Số lượng hồ sơ:

–  Trường hợp dự án thuộc diện đăng ký đầu tư : 01 bộ hồ sơ gốc

– Trường hợp dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư: 08 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc;

– Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ: 10 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664