Untitled 2

Tư vấn pháp luật về việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài để vận hành hoạt động một Phòng khám Nha khoa

SBLAW giới thiệu dịch vụ Tư vấn pháp luật về việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài để vận hành hoạt động một Phòng khám Nha khoa (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) tại Việt Nam như sau:

I.Cơ sở pháp lý.

Theo quy định pháp luật Việt Nam, hoạt động của phòng khám Nha khoa là hoạt động kinh doanh có điều kiện, hoạt động này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Gần đây, chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đang có chiều hướng đi xuống. Vì vậy, dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang được các cơ quan chức năng kiểm soát rất chặt chẽ.

Để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, và Giấy phép hoạt động đối với phòng khám Nha khoa tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài và phòng khám Nha khoa phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau:

1. Vốn đăng ký tối thiểu là 200,000 USD, tuy nhiên, để thuận lợi trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư nên đăng ký mức vốn lớn hơn 200,000 USD;

2. Nhà đầu tư nước ngoài nên là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế uy tín và hiệu quả tại Hàn Quốc, được thể hiện thông qua Giấy chứng nhận thành lập công ty, Giấy chứng nhận tình trạng hoạt động tốt, báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 2 năm, danh mục, tài liệu, chứng nhận khác (nếu có);

3. Phòng khám Nha khoa phải có buồng khám bệnh, chữa bệnh với diện tích ít nhất là 10m2 và nơi đón tiếp người bệnh, có 01 buồng thủ thuật với diện tích ít nhất 10m2, đối với phòng khám nha khoa có từ 3 ghế răng trở lên thì diện tích cho mỗi ghế răng ít nhất là 5m2, phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn bức xạ và xử lý rác thải y tế.

4. Phòng khám Nha khoa phải có đủ thiết bị và dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đã đăng ký;

5. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám Nha khoa phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề liên quan đến việc khám, chữa răng và có thời gian khám chữa răng ít nhất 54 tháng tại chuyên khoa này.

Chúng tôi cũng lưu ý rằng, các thủ tục khi thành lập các phòng khám nha khoa là thủ tục thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư, không phải là thủ tục đăng ký (quy trình thẩm định sẽ được áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty trong một số lĩnh vực như lĩnh vực điều trị y tế).

Thời hạn cho việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư là ít nhất là 45 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ chính thức và đầy đủ tại cơ quan cấp phép. Tuy nhiên, trong thực tế, thời gian này có thể kéo dài vì cơ quan cấp phép phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền khác như Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Đầu tư, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ hỗ trợ Phòng khám Nha khoa để có được Giấy phép hoạt động. Phòng khám Nha khoa chỉ hoạt động hợp pháp sau khi có Giấy phép hoạt động này. Thời hạn để có Giấy phép hoạt động ít nhất 90 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ chính thức và đầy đủ tại Sở Y tế cấp tỉnh nơi phòng khám nha khoa đặt trụ sở.

II. Thủ tục pháp lý

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin, tài liệu cần thiết từ khách hàng. Sau khi nhận được thông tin, tài liệu cần thiết,  chúng tôi có trách nhiệm dịch các tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ đề nghị dưới các hình thức chuẩn để đạt được Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép hoạt động. Các hồ sơ dự thảo ban đầu sẽ được gửi đến khách hàng xem xét và có ý kiến .

Sau đó, sau khi cập nhật hồ sơ ứng dụng dựa trên ý kiến của khách hàng, chúng tôi sẽ có được những ý kiến sơ bộ của cơ quan có thẩm quyền và gửi hồ sơ hoàn chỉnh để khách hàng ký tên và đóng dấu.

Công việc này sẽ được hoàn tất trong vòng 15 ngày làm việc đối với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và 10 ngày làm việc đối với hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động.

Đệ trình hồ sơ: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ dấu và chữ ký, chúng tôi sẽ đệ trình hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền.

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày đệ trình hồ sơ tới cơ quan cấp phép, chúng tôi sẽ nhận Giấy chứng nhận đầu tư.

Sau giấy phép: Trong vòng 13 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục cấp phép tương ứng, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau giấy phép bao gồm thủ tục đăng thông tin công tin lên báo, đăng ký dấu và mã số thuế.

 Cấp Giấy phép hoạt động:

Trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày đệ trình hồ sơ lên cơ quan cấp phép, chúng tôi sẽ nhận Giấy chứng nhận hoạt động.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664