Tư vấn về Căn cước công dân

0
45

Có bắt buộc phải đổi sang căn cước công dân có gắn chip?

Câu hỏi: Tôi là Mai Anh, tôi có câu hỏi sau: Chứng minh nhân dân hết hạn đi làm lại thì sẽ đổi qua căn cước công dân có gắn chíp nhưng:

  1. Nếu tôi đã đổi căn cước công dân rồi mà chưa có gắn chíp thì căn cước đó có xài được không? Nếu xài được thì xài được đến khi nào? (căn cước của tôi vẫn còn hạn sử dụng)
  2. Nếu đổi từ căn cước công dân chưa gắn chíp qua có gắn chíp trong bao lâu lấy được?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến những thắc mắc của bạn về căn cước công dân, chúng tôi xin tư vấn như sau:

  1. Nếu tôi đã đổi căn cước công dân rồi mà chưa có gắn chíp thì căn cước đó có xài được không? Nếu xài được thì xài được đến khi nào? (căn cước của tôi vẫn còn hạn sử dụng)

SB Law:

Theo khoản 2, Điều 38 Luật Căn Cước Công dân 2014: “Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực [ngày 01 tháng 01 năm 2016] vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân”.

Ngoài ra, theo Điều 21 và Điều 23 Luật này, các trường hợp đổi, cấp lại CCCD bao gồm:

– Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này [Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi]

– Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

– Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

– Xác định lại giới tính, quê quán;

– Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

– Khi công dân có yêu cầu.

Như vậy, nếu thẻ CCCD không gắn chip của bạn vẫn còn thời hạn và không thuộc các trường hợp đổi, cấp lại theo quy định tại Điều 23 nêu trên thì bạn không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip.

Tuy nhiên, Bộ Công an đang khuyến cáo, vận động người dân nên sớm thực hiện các thủ tục chuyển sang thẻ căn cước công dân gắn chip để sử dụng được thuận tiện, hưởng các lợi ích.

  1. Nếu đổi từ căn cước công dân chưa gắn chíp qua có gắn chíp trong bao lâu lấy được?

SB Law:

Điều 25, Luật Căn cước công dân 2014 quy định thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD là như sau:

“Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:

  1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;
  2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;
  3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;
  4. Theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.”

Như vậy, thời hạn cấp thẻ căn cước công dân ở thành phố, thị xã là không quá 07 ngày. Vùng núi, biên giới, hải đảo thì không quá 20 ngày. Khu vực còn lại không quá 15 ngày thì được cấp thẻ Căn cước công dân.

Nếu thời hạn trả thẻ căn cước công dân gắn chíp đã qua khá lâu mà vẫn chưa nhận được thẻ, bạn có thể gọi đến tổng đài 1900 0368 và nhấn phím 4 để nghe thông tin tình trạng làm thẻ hoặc liên hệ với cơ quan Công an quận/huyện nơi làm căn cước công dân.