Untitled 2

Tư vấn về phân chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn

Câu hỏi:

Vợ chồng mình có một mảnh đất. Hiện nay, đã thuận tình ly hôn. Trong quyết định của tòa án không có ghi là tài sản chung. Mảnh đất hiện do mình quản lý và là tài sản riêng. Vợ cũ của mình có được phân chia tài sản này không? và khi bán có thể xảy ra tranh chấp không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định như sau:

“1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình”.

Như vậy, đã là tài sản chung của vợ chồng thì mọi việc liên quan đến chiếm hữu, sử dụng, định đoạt phải do vợ chồng thỏa thuận và nếu về bất động sản thì thỏa thuận phải được lập thành văn bản thì thỏa thuận đó mới có hiệu lực.

Vợ chồng bạn đã thuận tình ly hôn, mà theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì:

“Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn”.

Thông thường, khi có quyết định giải quyết thuận tình ly hôn, việc phân chia tài sản chung đã phải được vợ chồng thỏa thuận và ghi trong quyết định. Trường hợp này, nếu mảnh đất này chưa được thỏa thuận, nó lại thuộc tài sản chung vợ chồng thì dù đã ly hôn vợ anh vẫn có quyền đòi lại phần của mình. Khi đó, mảnh đất này sẽ được phân chia theo Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch”.

Như vậy, nếu có tranh chấp xảy ra, tòa sẽ chia đôi mảnh đất, hoặc giá trị mảnh đất đất cho mỗi bên có tính đến công sức đóng góp, hoàn cảnh của mỗi bên để bảo vệ lợi ích của cả hai bên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664