Home / tư vấn luật của SBLAW / Chuyên mục: Tư vấn về luật lao động / Từ 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu và trợ cấp
Từ 1-7-2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu và trợ cấp - internet

Từ 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu và trợ cấp

Đây là nội dung nổi bật của Nghị định 88/2018/NĐ-CP đã tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018.

Nghị định quy định 8 đối tượng được hưởng chế độ này bao gồm:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

– Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

– Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng.

– CAND đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010.

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981.

– Quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với Quân nhân, CAND đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Nghị định 88/2018/NĐ- CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Công ty luật tư vấn chuyên nghiệp tại Hà Nội – Văn phòng luật uy tín

Tin nổi bật

gia-tri-phap-ly-khi-su-dung-email

Lao động nữ mang thai có được làm việc ít thời gian hơn không?

Câu hỏi: Em là công nhân làm việc tại xưởng lắp ráp thiết bị, hàng …

Chat Zalo: 0904340664