Untitled 2

Áp dụng Thuế thu nhập mới với các doanh nghiệp

Các quy định mới về Thuế thu nhập doanh nghiệp được đưa ra trong Luật và văn bản pháp lý như :

–   Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN

–   Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ  hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN và sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN

–   Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

Trong các quy định đó, có những  điểm quan trọng  sau:

Thứ nhất: Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

Thứ hai: Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của năm trước liền kề.

Thứ ba: Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

núi

Pháp luật Việt Nam quy định về chống chuyển giá như thế nào?

Để thu hút được lượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt …

Chat Zalo: 0904340664