Untitled 2

Áp dụng Thuế thu nhập mới với các doanh nghiệp

Các quy định mới về Thuế thu nhập doanh nghiệp được đưa ra trong Luật và văn bản pháp lý như :

–   Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN

–   Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ  hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN và sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN

–   Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

Trong các quy định đó, có những  điểm quan trọng  sau:

Thứ nhất: Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

Thứ hai: Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của năm trước liền kề.

Thứ ba: Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

kqsx

Thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Câu hỏi: Tôi là Hân, ở Hà Nội. Hôm qua tôi may mắn trúng thưởng …

Chat Zalo: 0904340664