Untitled 2

Cho thuê tài sản dưới 100 triệu được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân

Ngày 25/08/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTCvề cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Nội dung của Thông tư có  những điểm mới nổi bật sau:

Thứ nhất: Sửa đổi , bổ sung về mẫu tờ khai thuế, hồ sơ khai thuế.

Thứ hai: Quy định mới về nguyên tắc khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê. Cụ thể, là hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triêu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình trong một tháng từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý, đối với trường hợp này, cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ

.Thứ ba:  Bổ sung thêm trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phía nước ngoài trả lại thì cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.Tuy nhiên, khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Thứ tư: Thông tư quy định doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trong khi đó, trước đây quy định doanh nghiệp sở hữu giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị từ 01 tỷ đồng trở lên mới được thực hiện quyền này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2014.

Thông tư 119/2014/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư sau: Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013, Thông tư số 11/2013/TT-BTC  ngày 15/08/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664