Untitled 2

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp muốn thực hiện đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì thủ tục như thế nào?

Luật sư trả lời: Hoạt động đăng kí thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh( không gắn dự án đầu tư), văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh áp dụng với các đối tượng sau:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh; đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thứ nhất: Về trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, TB tình trạng đang xử lý của h/sơ hoặc phê duyệt / trình UBND Thành phố phê duyệt).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phân “một cửa”.

Thứ hai: Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu: BM-HAPI-15 ;
  2. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu: BM-HAPI-32;

3.      Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của Doanh nghiệp ;

  1. Quyết định về việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
  2. Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
  3. Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa (trường hợp Công ty có hoạt động mua bán hàng hóa) theo mẫu BM-HAPI-11-29BM-HAPI-11-30;  BM-HAPI-11-31
  4. Căn cứ vào nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, VPĐD, hồ sơ còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật qui định tương ứng với nội dung điều chỉnh (Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, VPĐD; Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cá nhân khác; Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, VPĐD).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ hồ sơ gốc

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664