Untitled 2

Hoạt động đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 1/7/2006

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 1/7/2006 muốn đăng ký lại  thì thủ tục ra sao?

Luật sư trả lời: Việc đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 1/7/2006 áp dụng với các đối tượng sau:

– Doanh nghiệp liên doanh;

– Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;

– Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Nghị định 38/2003/NĐ-CP ngày 15/4/2003;

– Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh;

– Các hình thức đăng ký lại doanh nghiệp:

1.      Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký lại thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

2.      Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có một nhà đầu tư đăng ký lại thành công ty TNHH một thành viên;

3.      Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15/4/2003 của Chính phủ đăng ký lại thành công ty cổ phần.

– Trường hợp thay đổi các nội dung liên quan đến cam kết chuyển giao không bồi hoàn quy định tại GPĐT thì việc đăng ký lại doanh nghiệp phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Thứ nhất: Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, TB tình trạng đang xử lý của h/sơ hoặc phê duyệt / trình UBND Thành phố phê duyệt).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phân “một cửa”.

Thứ hai: Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

 1. Bản đề nghị đăng ký lại do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, theo mẫu BM-HAPI-11-10
 2. Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên theo mẫu:  BM-HAPI-11-08hoặc danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phầntheo mẫu BM-HAPI-11-09) của doanh nghiệp sau khi đăng ký lại.
 3. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi;
 4. Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh;
 5. Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với doanh nghiệp liên doanh; Biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc văn bản thống nhất của các nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp có nhiều nhà đầu tư nước  ngoài) hoặc của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đồng ý đăng ký lại doanh nghiệp và thông qua Điều lệ doanh nghiệp (sửa đổi).
 6. Quyết định của chủ hoặc các chủ doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc quyết định của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài về việc đăng ký lại doanh nghiệp và thông qua Điều lệ doanh nghiệp (sửa đổi).
 7. Giấy tờ chứng thực của các cá nhân và pháp nhân là thành viên doanh nghiệp sau khi đăng ký lại và của người đại diện theo pháp  luật của doanh nghiệp sau khi đăng ký lại.
 8. Báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liền kề tại thời điểm đăng ký lại.
 9. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư.
 10. Các tài liệu theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung điều chỉnh.
 11. Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh và điều chỉnh nội dung dự án đầu tư thì ngoài hồ sơ trên, cần bổ sung các tài liệu tương ứng với nội dung điều chỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 

– 03 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

– 10 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc đối với trường hợp có nội dung thẩm tra cần xin ý kiến các Bộ, ngành hoặc phải trình Thủ tướng Chính phủ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664