Untitled 2
luat-chia-tai-san-khi-ly-hon-moi-nhat

Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân

Câu hỏi: Hai vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm, thời gian gần đây chúng tôi xảy ra mâu thuẫn và chuẩn bị ly hôn. Chúng tôi có một căn hộ chung, và chồng tôi được bố mẹ ruột cho một căn nhà dùng để cho thuê, mỗi tháng được 30 triệu. Lương mỗi tháng mỗi người được 20 triệu  đều do tôi giữ. Cho tôi hỏi, nếu ly hôn, thì theo pháp luật tài sản của vợ chồng tôi được chia như nào?

Luật sư tư vấn Công ty Luật TNHH SBLAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề của bạn, chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:

*Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

“ Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”

Theo đó, đối với các tài sản mà bạn cung cấp được xác định như sau:

+ căn hộ mà 2 người đang dùng chung – là tài sản 2 vợ chồng tạo lập được trong thời kỳ hôn nhân. Suy ra đây là tài sản chung.

+ căn nhà mà bố mẹ chồng cho chồng bạn – là tài sản được tặng cho riêng. Suy ra đây là tài sản riêng của chồng bạn.

+ số tiền thu được hàng tháng từ việc cho thuê nhà là 30 triệu/ tháng – hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Suy ra, đây là tài sản chung của 2 vợ chồng.

+ tiền lương mỗi người 20 triêu/tháng – thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh. Suy ra, đây là tài sản chung

*Căn cứ Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.”

Theo đó, khi ly hôn thì tài sản của vợ chồng được chia như sau:

  • Nếu vợ chồng có áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận, thì chia theo thỏa thuận đó.
  • Nếu áp dụng chế độ tài sản theo pháp luật thì được chia như sau:

+ Nếu thỏa thuận được việc phân chia khi ly hôn thì chia theo thỏa thuận

+ Nếu không thỏa thuận được thì chia theo nguyên tắc: tài sản riêng của ai thì thuộc về người đó; tài sản chung thì chia đôi; và dựa trên các yếu tố về công sức đóng góp, cải tạo, duy trì, lỗi dẫn đến chấm dứt hôn nhân,… Theo đó, tài sản sẽ được chia như sau:

  • Ngôi nhà mà chồng chị được bố mẹ chồng cho sẽ được chia cho chồng chị.
  • Các tài sản còn lại là tài sản chung và sẽ được chia đôi dựa trên các yếu tố công sức đóng góp, cải tạo, lỗi dẫn đến chấm dứt hôn nhân,,…

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Nguyễn Thanh Hà

Quyền nuôi con sau ly hôn

Câu hỏi: Tôi và vợ tôi kết hôn được 2 năm, không có tài sản …

Chat Zalo: 0904340664