Untitled 2

Hợp đồng dịch vụ thuê lại lao động có bắt buộc phải theo hình thức đấu thầu hay không ?

Câu hỏi: Hợp đồng dịch vụ thuê lại lao động có bắt buộc phải theo hình thức đấu thầu hay không ?

Chế độ nâng lương, thi tuyển viên chức với nhân viên hợp đồng - Phòng Giáo  Dục Và Đào Tạo Huyện Trần Văn Thời

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý: Cho thuê lại lao động được nhà nước quy định tại Mục 5. Cho thuê lại lao động (từ điều 53 đến điều 58) Bộ luật lao động 2012. Ngoài ra, Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Hợp đồng cho thuê lại lao động được quy định tại Điều 55 Bộ luật Lao động 2012.

Điều 55. Hợp đồng cho thuê lại lao động

1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động bằng văn bản, lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản.

2. Hợp đồng cho thuê lại lao động gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nơi làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;

b) Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động;

c) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

d) Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.

3. Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại đã ký với người lao động

Theo đó, trong luật, không có điều khoản nào bắt buộc hợp đồng dịch vụ cho thuê lại lao động phải thực hiện dưới hình thức đấu thầu cả. Chỉ cần đáp ứng được các hình thức về hợp đồng mà luật đặt ra là hợp đồng cho tuê lại lao động đó đã có hiệu lực.

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu 2013: “Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để kí kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.” Vậy nên, đối với các hợp đồng có giá trị cao và bên sử dụng dịch vụ muốn tìm được bên cung ứng dịch vụ phù hợp nhất, cụ thể trong trường hợp này là bên cũng ứng dịch vụ cho thuê lại lao động, thì cũng có thể tổ chức đấu thầu, miễn là thỏa mãn được các điều kiện mà luật đấu thầu quy định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người khuyết tật

Câu hỏi: Thưa luật sư. Tôi năm nay 31 tuổi (là người khuyết tật), tôi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664