Khi bị thu hồi, có được Nhà nước cấp đất ở?

0
36
đất đai

Câu hỏi: Ông nội em cho em đất vườn, giờ nhà nước thu hồi đất làm đường qua. LS cho em hỏi em mất đất vườn, vậy em có được nhà nước cấp đất để ở không ạ?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 74 Luật đất đai năm 2013 có quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

  1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
  2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
  3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu bạn thỏa mãn các điều kiện quy định tại Khoản 1 của Điều 75 Luật Đất đai là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này thì bạn sẽ được Nhà nước bồi thường.

Theo Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.  Trong trường hợp của bạn, mảnh đất bị thu hồi là đất vườn, do đó, Nhà nước sẽ bồi thường cho bạn bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, cụ thể là đất vườn (chứ không giao đất ở), nếu không có đất để bồi thường thì bạn được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.