Untitled 2

Không thu 2% thuế GTGT đối với vốn tạm ứng đầu tư

Cụ thể, nếu là tạm ứng vốn đầu tư thì không đủ điều kiện để Kho bạc Nhà nước thu 2% thuế GTGT. Vì vậy, ngân sách phải hoàn trả doanh nghiệp số tiền thuế GTGT đã khấu trừ.

– Nếu là thanh toán vốn đầu tư theo đúng hướng dẫn tại điểm 2, Điều 15 Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính thì Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình thu 2% thuế GTGT tại tỉnh Thái Bình theo hướng dẫn tại điểm 2.1 công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính và hoàn thuế tại trụ sở chính tại Cục Thuế tỉnh Điện Biên.

Kho bạc Nhà nước chỉ được thu 2 % thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 2.1 công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính nếu đây là trường hợp thanh toán vốn đầu tư theo đúng hướng dẫn tại điểm 2, Điều 15 Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính.

Đây là quy định tại công văn số 1241/TCT-KK được Tổng Cục thuế ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2014 hướng dẫn Cục thuế tỉnh Thái Bình về việc hoàn thuế GTGT 2% công trình xây dựng cơ bản ngoại tỉnh của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 1241/TCT-KK, Quý khách có thể download theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664