Untitled 2

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài chỉ được tổ chức tại một địa điểm duy nhất

Theo quy định tại Nghị định số 175/2016/NĐ-CP thì doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chỉ được phép tổ chức các trò chơi điện tử có thưởng tại một địa điểm kinh doanh duy nhất được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh.
Thiết bị trò chơi điện tử có thưởng được sử dụng trong điểm kinh doanh phải là máy mới 100% , có các thông số kỹ thuật rõ ràng và được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp giấy chứng nhận kiểm định.
Vốn điều lệ tối thiếu để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và đã đăng ký kinh doanh ngành, nghề trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664