Untitled 2

Nghị định 60/2016/NĐ-CP Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Nghị định 60/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 7 năm 2016 Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm 5 chương, 33 điều và 5 phụ lục.

Nghị định 60/2016/NĐ-CP bao gồm một  số nội dung chính như sau:

  • Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước
  • Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  • Điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm

Nghị định 60/2016/NĐ-CP là cơ sở để các chủ thể thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường cần đáp ứng để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật.

Download Nghị định 60/2016/NĐ-CP tại đây: 60_2016_ND-CP_315467

Xem thêm Điều kiện kinh doanh theo Luật đầu tư 2014:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664