Untitled 2

Nghị định 68/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra và giám sát hải quan

Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 7 năm 2016 Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra và giám sát hải quan gồm 4 chương, 40 điều và một phụ lục mẫu văn bản về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra và giám sát hải quan.

Nội dung chính của Nghị định 68/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
  • Điều kiện công nhận kho ngoại quan
  • Điều kiện công nhận kho bảo thuế
  • Điều kiện công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ
  • Địa điểm làm thủ tục, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Nghị định 68/2016/NĐ-CP là cơ sở để các chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra và giám sát hải quan thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Download Nghị định 68/2016/NĐ-CP tại đây: 68_2016_ND-CP_315475

Xem thêm Tư vấn đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng của Luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664