Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

0
429

Câu hỏi: Xin chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần giữ chức vụ gì trong công ty? Số lượng là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Luật SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014:

“2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Như vậy, pháp luật quy định công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Theo đó, điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Theo Luật Doanh nghiệp 2014, chức danh đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần gồm: Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc.

Căn cứ khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014:

“2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

Theo quy định trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật nếu công ty chỉ có một người đại diện theo quy định của pháp luật, nếu Điều lệ không quy định gì khác thì người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị; trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc, Tổng giám đốc sẽ đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.