Quy định của pháp luật về việc sử dụng các hợp chất trong sản xuất thực phẩm

Việc sản xuất thực phẩm phải đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 10 Luật An toàn thực phẩm 2010

0
523

Việc sản xuất thực phẩm phải đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 10 Luật An toàn thực phẩm 2010:

Điều 10. Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm

Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:

a) Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

b) Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;

c) Quy định về bảo quản thực phẩm.

Cụ thể, với từng loại thực phẩm nhất định sẽ phải tuân thủ quy định về kiểm soát lượng hợp chất sử dụng trong sản xuất thực phẩm theo các danh mục như sau:

– Giới hạn vi sinh vật gây bệnh: Thông tư 05/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm

– Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Thông tư 50/2016/TT-BYT quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

– Dư lượng thuốc thú ý, Dư lượng kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm: Quyết định 46/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm”

– Quy định về chất phụ gia thực phẩm: Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

– Chất cấm sử  dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ:  Thông tư 10/2021/TT-BYT quy định về Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nhà nước sẽ đảm bảo việc tuân thủ những điều kiện này đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thông qua thủ tục tự công bố sản phẩm hoặc đăng kí công bố sản phẩm trước khi được lưu thông trên thị trường. Theo đó, các tổ chức, cá nhân phải thực hiển kiểm nghiệm an toàn thực phẩm cho sản phẩm của mình trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.