Untitled 2

Quy định về vấn đề tiền lương của người lao động

Đây là vấn đề được điều chỉnh bởi Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 do Chính phủ ban hành vào ngày 12 tháng 01 năm 2015. Nghị định này có hiệu lực vào ngày 01 tháng 03 năm 2015 và thay thế các Nghị định 196-CP, 41-CP, 93/2002/NĐ-CP, 33/2003/NĐ-CP. 11/2008/NĐ-CP.

Nghị định 05 bao gồm 39 Điều ứng với 7 chương, áp dụng cho người lao động; người sử dụng lao động; một số cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, quy định chi tiết  về 05 chương được quy định trong Bộ Luật Lao động 2013 trong đó có chương về vấn đề tiền lương.

Theo quy định tại Thông tư này, người lao động làm thêm giờ vào ngày thường sẽ được hưởng ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường; đối với ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, mức hưởng ít nhất bằng 200% hoặc 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, mức lương làm thêm giờ được trả được xác định bằng đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường nhân với số sản phẩm làm thêm và mức ít nhất 150%; 200% hoặc 300%, tùy theo ngày làm việc thêm giờ là ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần hay ngày lễ, Tết. Riêng đối với người lao động làm việc vào ban đêm; thời gian mỗi giờ làm sẽ được hưởng thêm ít nhất 30% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Căn cứ tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động có thể lựa chọn trả lương cho người lao động theo thời gian; theo sản phẩm hoặc khoán, bảo đảm tiền lương được trả gắn với kết quả công việc, khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi hình thức trả lương phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về Bộ Luật, mời Quý khách truy cập theo link sau: 05.2015.NĐ.CP

Mời Quý xem thêm tư vấn của luật sư SBLaw về vấn đề kinh doanh  online hợp pháp

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chuyển đổi lao động

Có được chuyển người lao động sang vị trí khác so với HĐLĐ

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty may. Tháng vừa rồi tôi …

Chat Zalo: 0904340664