Untitled 2
đầu tư nước ngoài

Quyền bán buôn, quyền kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty FDI.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là công ty FDI, muốn thực hiện quyền bán buôn, quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, tuy nhiên chúng tôi chưa hiểu phạm vi những dịch vụ này, yêu cầu công ty luật SBLAW tư vấn?

Luật sư trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

          1.  Bán buôn là hoạt động bán hàng hoá cho thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền phân phối được phân phối các hàng hoá sản xuất tại Việt Nam và các hàng hoá nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam

-> Như vậy, Bán buôn là hoat động phân phối bán buôn hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và hàng hoá nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam cho thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.

         2.  Muốn xuất khẩu, thì cần phải đăng ký thêm Quyền xuất khẩu. Quy định về khái niệm Quyền xuất khẩu như sau:

Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hoá do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664