Untitled 2
quyền suất nhập khẩu

Quyền xuất khẩu của donah nghiệp FDI.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư nước ngoài và có dự định xây một nhà máy sản xuất chế biến cà phê nhân xuất khẩu theo quy trình sau: (Mua nguyên liệu cà phê hạt -> đưa vào nhà máy để làm sạch, phân loại thành cà phê nhân thành phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu -> xuất khẩu cà phê nhân) thì có được coi là sản xuất không và chúng tôi muốn xuất khẩu thì có cần xin giấp phép không?

Luật sư trả lời: Theo quy định, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI), bao gồm doanh nghiệp chế xuất, được trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất, không phải đăng ký quyền xuất khẩu.

Trong trường hợp này, theo nhận định của chúng tôi thì chỉ với quy trình (Mua nguyên liệu cà phê -> đưa vào nhà máy để làm sạch, phân loại thành cà phê nhân thành phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu -> xuất khẩu cà phê nhân) thì chúng tôi cho rằng khá đơn giản để được xem là quá trình “sản xuất”.

Vấn đề này nếu muốn chắc chắn, trước khi tiến hành làm chính thức cần thực hiện bước Xin chủ trương chấp thuận để kiểm tra trước tính khả thi của dự án, liệu có được cấp phép không?

Như vậy, nếu mình mở nhà máy, và xin được Giấy phép đầu tư cho nhà máy này với nội dung “sản xuất”, thì có quyền bán sản phẩm của nhà máy này trong nước, hoặc xuất khẩu đế bán ngoài nước mà không cần đăng ký Quyền xuất khẩu.

Còn nếu bán sản phẩm không phải của mình sản xuất, thì vẫn phải đăng ký Quyền xuất khẩu.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664