Untitled 2

Thành lập công ty liên doanh.

Chúng tôi hiểu rằng anh và hai đối tác khác tại Việt Nam và một nhà đầu tư Nhật Bản (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) đang có nhu cầu tư vấn pháp luật về việc thành lập Công ty liên doanh (Sau đây gọi tắt là “JVC”) để

(i) Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện và

(ii) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Do vậy, chúng tôi xin gửi kèm theo đây Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng tiện xem xét.

1. GIỚI THIỆU VẮN TẮT VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊN DOANH

1.1. Giới thiệu chung

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Công ty liên doanh tại Việt Nam sẽ cần phải có Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Phụ thuộc vào địa điểm của Công ty, cơ quan cấp phép có thể là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc là Ban quản lý các khu công nghiệp hoặc khu chế xuất (đối với các công ty nằm trong khu công nghiệp hoặc khu chế xuất).

Chúng tôi cũng lưu ý thêm là thủ tục thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam thường mất nhiều thời gian hơn so với các quốc gia khác trong khu vực. Kinh nghiệm thực tế của chúng tôi trong các vụ việc tưng tự trước đây cho thấy rằng, thời gian thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của luật đầu tư Việt Nam chỉ 45 ngày, quy trình thực tế có thể kéo dài hơn do cơ quan cấp phép phải tham vấn các ban ngành liên quan để thẩm tra dự án đầu tư. Khả năng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty liên doanh sẽ phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố sau đây:

a. Quy định của pháp luật, bao gồm cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, Luật đầu tư của Việt Nam, Luật doanh nghiệp Việt Nam, các quy định cụ thể áp dụng cho các lĩnh vực chuyên ngành cũng như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố, tỉnh nơi công ty liên doanh đăng ký trụ sở chính.

b. Khả năng tài chính, vốn đầu tư vào Dự án đầu tư, cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

c. Trụ sở của công ty liên doanh phải phù hợp với quy hoạch của Thành phố.

1.2. Thành lập công ty liên doanh để (i) lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện và (ii) xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện và  xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có thể được xếp vào CPC 516 và 513. Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, đối với các dịch vụ thuộc CPC 516 và 513, nhà Đầu tư nước ngoài có thể thành lập liên doanh với các đối tác trong nước trong đó không hạn chế phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài. Để bảo đảm khả năng nhận được Giấy chứng nhận đầu tư cho công ty liên doanh, chúng tôi khuyến nghị Quý Khách hàng xem xét cẩn trọng các vấn đề sau đây:

– Vốn: Việt Nam không quy định mức vốn tối thiểu cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tế của chúng tôi trong các trường hợp tương tự trước đây, Quý Khách hàng nên xem xét mức vốn 150.000USD trở lên;

– Khách hàng cần phải có các tài liệu cần thiết chứng minh Khách hàng có đủ khả năng tài chính để góp vốn vào công ty liên doanh. Thêm vào đó, kinh nghiệm của Khách hàng trong lĩnh vực tương ứng cũng được xem xét trong quá trình cấp phép;

– Trụ sở của liên doanh cần phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

2.Lộ trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư có thể được mô tả như sau: 

a. Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 7 ngày làm việc.

b. Thủ tục cấp phép: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đầu tư. Trên thực tế, thời gian xin cấp phép có thể bị kéo dài hơn do cơ quan cấp phép phải tham vấn ý kiến của các cơ quan ban ngành liên quan.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo thành lập Công ty liên doanh, đăng ký mã số thuế, đăng ký con dấu.

3. Phạm vi dịch vụ

Như phân tích ở trên, các công việc dưới đây được đề xuất dựa trên yêu cầu của Khách hàng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình huống cụ thể của Khách hàng, một số hạng mục công việc có thể không cần thiết. Tuy nhiên, một số hạng mục công việc khác cần phải thực hiện. Trrong trường hợp phát sinh thêm hạng mục công việc không nằm trong phạm vi Đề xuất dịch vụ này, SB Law có thể cung cấp bản chào giá độc lập nếu Khách hàng có yêu cầu.

3.1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm đơn, giấy ủy quyền, nghị quyết của Ban giám đốc bằng tiếng Anh;

Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.

3.2. Thủ tục cấp phép:

Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có;

Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty liên doanh.

3.3. Thủ tục sau cấp phép:

– Thông báo về việc thành lập Công ty liên doanh trên báo;

– Đăng ký mã số thuế;

–  Đăng ký mẫu dấu.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664