Untitled 2

Từ 8/4, mẫu “Biên bản thu tiền” ký hiệu CTT11-HQ sẽ được dùng để thu tiền chậm nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đây là quy định tại Quyết định số 1101/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 1105/QĐ-TCHQ ngày 01 tháng 06 năm 2010 của Tổng Cục hải quan về ban hành mẫu biên lai thu tiền. Quyết định được ban hành ngày 08 tháng 04 năm 2014, và có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, quy định tại các điều khoản của Quyết định số 1105/QĐ-TCHQ vẫn có hiệu lực, ngoại trừ Điều 2 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1101/QĐ-TCHQ.

Cụ thể, “Biên bản thu tiền”  ký hiệu CTT11-HQ sẽ không chỉ được dùng để thu tiền bán tem lệ phí và các loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành Hải quan như cũ mà còn được dùng để thu tiền chậm nộp thuế bằng tiền mặt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các cơ quan hải quan.

Quyết định cũng quy định, việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai thu tiền thực hiện theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành về quản lý ấn chỉ của ngành Hải quan.

Để tìm hiểu chi tiết Quyết định số 1101/QĐ-TCHQ, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664