Untitled 2

Quy trình quản lý đăng ký thuế

Ngày 27 tháng 03 năm 2014, Tổng Cục thuế ban hành Quyết định số 329/QĐ-TCT thay thế Quyết định số 443/QĐ-TCT về quy trình quản lý đăng ký thuế.

Ban hành kèm theo quyết định này là Phụ lục hướng dẫn một số trường hợp kê khai thông tin đăng ký thuế; Phụ lục phân cấp thực hiện đăng ký thuế tại cục/chi cục; Phụ lục về các trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế do tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp và Phụ lục về các mẫu biểu ban hành kèm theo quy trình.

Theo đó có sự khác nhau về việc lập hồ sơ đối với các đối tượng người nộp thuế. Cụ thể, người nộp thuế là các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp sẽ áp dụng theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và Nghị định 05/2013/NĐ-CP.

Người nộp thuế là tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các trường hợp còn lại thành lập, hoạt động không theo Luật Doanh nghiệp, sẽ được hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC và Phụ lục hướng dẫn về một số trường hơp kê khai thông tin thuế.

Còn lại, đối với các trường hợp người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp, sẽ được hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 153/2011/TT-BTC và một số quy định bắt buộc khác.

Nơi nộp hồ sơ cũng có sự khác nhau giữa các đối tượng nộp thuế trên.

Đặc biệt, Quyết định cũng có quy định cụ thể về việc thay đổi thông tin có liên quan của người nộp thuế cũng như chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.

Để tìm hiều chi tiết Quyết định 329/QĐ-TCT cùng các Phụ lục kèm theo, Quý khách có thể truy cập theo đường  link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664