Untitled 2

Vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP

Nghị định số 04 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2014.

Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2014, không còn sử dụng hóa đơn xuất khẩu. Tuy nhiên chưa có quy định hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp các doanh nghiệp chỉ có hoạt động xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ chưa kịp in hoá đơn GTGT để sử dụng hoặc doanh nghiệp có hoá đơn GTGT nhưng vẫn tồn rất nhiều hoá đơn xuất khẩu hoặc đối với các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan không thuộc đối tượng kê khai nộp thuế GTGT trước đây sử dụng hoá đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan nay Nghị định 04/NĐ-CP chưa có quy định loại hoá đơn để sử dụng…do đến nay Bộ Tài chính chưa có Thông tư hướng dẫn.

Trong khi đó, theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (có hiệu lực từ 01/4/2014) thì vẫn sử dụng hoá đơn xuất khẩu.

Và trên thực tế các doanh nghiệp phản ánh, khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài từ 01/3/2014 cơ quan hải quan không chấp nhận hoá đơn GTGT kèm theo lô hàng xuất khẩu, vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải lập hoá đơn xuất khẩu

Sự mâu thuẫn trong quy định cũng như sự không thống nhất trong quá trình thực hiện đã gây nhiều khó khăn cũng như phát sinh nhiều vướng mắc cho các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, mặc dù thời gian áp dụng Nghị định này chưa được bao lâu.

Đây là nội dung công văn số 1950/CT-TTHT , Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Tài chính cũng như Tổng Cục thuế để được hướng dẫn nhằm kịp thời xử lý để tiếm kiệm thời gian cho cơ quan quản lý cũng như đảm bảo tối đa quyền lợi cho các doanh nghiệp.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 1950/CT-TTHT, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664