Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài

0
450

Câu hỏi: Chào Luật sư, Hiện nay công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ra ngước ngoài, cụ thể ở đây là Myanmar. Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ liên quan để hợp pháp hóa hoạt động đầu tư của chúng tôi.  Cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

  1. Trước yêu cầu của Khách hàng, với kinh nghiệm thực tiễn của mình, SB Law đề xuất Quý khách hàng phạm vi dịch vụ như sau:
  2. Nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến đầu tư (sự thành lập, thuế, lao động,…) tại Myanmar mà Quý Khách hàng đặt ra trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp;
  3. Đưa ra Ý kiến pháp lý liên quan đến đầu tư (sự thành lập, thuế, lao động,…) tại Myanmar.
  4. Thời gian và các bước thực hiện:
  5. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau khi Khách hàng đã cung cấp các thông tin cần thiết và thanh toán cho SB Law 100% Phí Dịch vụ theo Mục 4 dưới đây, SB Law sẽ gửi cho Khách hàng bản dự thảo Ý kiến pháp lý, trong đó phân tích cụ thể các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến đầu tư (sự thành lập, thuế, lao động,…) tại Myanmar.
  6. Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.
  7. Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách hàng và SB Law.
  8. Bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.