Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật doanh nghiệp / Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Phí bảo trì chung cư
Phí bảo trì chung cư

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?
Luật sư trả lời: Đối với kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
1. Tổ chức, cá nhân được đăng ký thành lập Trung tâm khi có đủ các điều kiện sau
1.1 Trung tâm phù hợp với Quy hoạch Hệ thống Trung tâm đăng kiểm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
1.2 Đảm bảo đầy đủ các điều kiện đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;
1.3 Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận về địa điểm xây dựng Trung tâm.
2. Được cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới

Tin nổi bật

dn5-internet

Thành viên Hội đồng thành viên do ai bổ nhiệm, nhiệm kỳ bao nhiêu lâu?

Câu hỏi: Thành viên Hội đồng thành viên do ai bổ nhiệm, nhiệm kỳ bao …

Chat Zalo: 0904340664