Untitled 2
Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp

Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp

Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp đối với các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.

 

Về ưu điểm:

  • Chế độ trách nhiệm vô han sẽ giúp cho chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền chủ động trong việc quyết định xử lý tài sản của doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  •  Chủ thể kinh doanh có khả năng huy động vốn vay lớn hơn số vốn đầu tư vào kinh doanh .
  •  Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng.

Về nhược điểm:

  • Các chủ sở hữu doanh nghiệp phải dùng cả tài sản riêng của mình để chịu trách nhiệm với các khoản nợ và nghĩa vụ khác.
  • Các nhà đầu tư sẽ không bỏ vốn vào các lĩnh vực có tính mạo hiểm.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664