Untitled 2
có được gia hạn thơi gian thử việc không?

Có được gia hạn thời gian thử việc không?

Q:  Hiện nay, chúng tôi có một nhân viên đang trong thời gian thử việc .

Thời hạn HĐ thử việc : đến ngày 12/04/2015

Tuy nhiên trong thời gian qua, công ty tôi đánh giá nhân viên chưa đạt yêu cầu về tiếng và chuyên môn, vì vậy chúng tôi cũng muốn gia hạn thời gian thử việc để nhân viên này có cơ hội.

Như vậy thì có sai luật hay không ?

A:  Đối với người lao động thì chỉ được thử việc một lần.

Điểm a, khoản 2, điều 6, Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt từ 2.000.000  – 5.000.000 đồng nếu thử việc quá một (01) lần.

Trong trường hợp này, để đúng luật, doanh nghiệp nên ra thông báo chấm dứt Thử việc vì không đạt yêu cầu công việc và không tuyển dụng.

Sau đó, người lao động này có thể nộp Đơn dự tuyển lại từ đầu (tuyển mới) và ký thử việc tiếp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chuyển đổi lao động

Có được chuyển người lao động sang vị trí khác so với HĐLĐ

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty may. Tháng vừa rồi tôi …

Chat Zalo: 0904340664