Untitled 2

Có thể ủy quyền cho người khác lãnh bảo hiểm thất nghiệp không?

Câu hỏi: Hiện tôi là người khuyết tật và tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Tôi có được phép ủy quyền cho người khác đi lãnh bảo hiểm thất nghiệp của tôi không?

Không mất tiền bảo hiểm thất nghiệp nếu không lĩnh sau 3 tháng

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Luật sư tư vấn: 

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đã đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi nghỉ việc; đã đăng ký thất nghiệp và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Sau khi thực hiện các thủ tục để nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp, về vấn đề uỷ quyền nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; 

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; 

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.” 

Như vậy, theo quy định của pháp luật, người lao động phải trực tiếp nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, nếu rơi vào một số trường hợp bất khả kháng nêu trên thì người lao động có thể uỷ quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong trường hợp của bạn, nếu vẫn đủ khả năng để đi nhận quyết định và không rơi vào một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ không được ủy quyền cho người khác lãnh bảo hiểm thất nghiệp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người khuyết tật

Câu hỏi: Thưa luật sư. Tôi năm nay 31 tuổi (là người khuyết tật), tôi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664