Dịch vụ Đăng ký Doanh nghiệp khoa học – công nghệ

0
493

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để hỗ trợ khách hàng Đăng ký doanh nghiệp khoa học – công nghệ. Vì vậy, SBLAW hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để phác thảo Phạm vi của Dịch vụ cũng như chi phí và các điều khoản cung cấp dịch vụ để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc.

  1. Phạm vi công việc:

Trong phạm vi của Đề xuất Dịch vụ này, Dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm:

1.1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

(i) Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của pháp luật;

(ii) Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;

(iii) Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

(iv) Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;

(v) Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

(vi) Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

            1.2. Thủ tục cấp phép:

(i) Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

(ii) Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

(iii) Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;

(iv) Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận kết quả.

  1. Thời gian thực hiện:

2.1. Soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ và chuẩn bị hồ sơ đăng kí hợp đồng:

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ dựa trên yêu cầu và mục đích của khách hàng trong giao dịch mục tiêu. Bản thảo hợp đồng đầu tiên sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến. Sau khi hoàn thiện hợp đồng dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ để nộp đăng kí hợp đồng tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 10 ngày làm việc.

2.2. Thủ tục cấp phép:

Thực hiện thủ tục đăng kí hợp đồng chuyển giao công nghệ: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu và bản thảo hợp đồng cuối cùng, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Cơ quan có thẩm quyền, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Thực hiện thủ tục đăng kí doanh nghiệp với doanh nghiệp khoa học công nghệ: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ để đăng kí doanh nghiệp khoa học công nghệ. Sau khi nhận được đầy đủ tài liệu đã kí và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Sau ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Chúng tôi dự kiến bước này sẽ được hoàn thành trong vòng 60 ngày làm việc.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

  1. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

3.1. Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ để SB Law hoàn thành phạm vi dịch vụ như đề cập ở Mục 1 nêu trên là: 

– Phí soạn thảo và đăng kí hợp đồng chuyển giao công nghệ với Bộ Khoa học Công nghệ là: 84.150.000 VNĐ (Tám mươi tư triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) (Bao gồm 10% VAT)

– Phí để đăng kí doanh nghiệp khoa học và công nghệ là: 239.150.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi chín triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) (Bao gồm 10% VAT).

3.2. Phương thức thanh toán:

Đợt 1: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày SB Law và Khách hàng đã ký Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý, Khách Hàng sẽ thanh toán trước cho SB Law 60% tổng Phí Dịch vụ.

Đợt 2: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép lao động, Khách hàng sẽ thanh toán cho SB Law 40% Phí Dịch vụ còn lại, thuế VAT và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

Khách hàng sẽ thông báo ngay lập tức cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.