Untitled 2
Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được coi như là giấy “khai sinh” của một doanh nghiệp.

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện sau;

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật , xem thêm tại đây ( Em có 1 bài về tên doanh nghiệp em sẽ dẫn link qua đấy )

3. Có trụ sở chính ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính công ty mình hay không ?

Câu hỏi: Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính …

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đang ký kinh doanh

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đang ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là căn cứ xác thực năng lực pháp lý của một doanh nghiệp.Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2005 thì doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các Điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh. Hiện nay, việc xác định lĩnh vực cấm kinh doanh để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP và Điều 4 Nghị định 139/2007/NĐ-CP.

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 13, 14, 15, 16 và 17 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

3. Có trụ sở chính có địa chỉ rõ ràng trên lãnh thổ Việt Nam.

4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính công ty mình hay không ?

Câu hỏi: Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính …

Chat Zalo: 0904340664