Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

0
459

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được coi như là giấy “khai sinh” của một doanh nghiệp.

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện sau;

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật , xem thêm tại đây ( Em có 1 bài về tên doanh nghiệp em sẽ dẫn link qua đấy )

3. Có trụ sở chính ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.