Untitled 2
toa tuyen an
điều kiện đối với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

Điều kiện đối với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

Câu hỏi :Luật sư có thể làm rõ cho chúng tôi biết về điều kiện đối với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam?

Luật sư trả lời :

1. Điều kiện đối với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

Giấy phép hành nghề Luật sư tại Việt Nam

Luật sư nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam:

1.1. Có Chứng chỉ hành nghề luật sư đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

1.2. Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế;

1.3. Cam kết tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

1.4. Được tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cử vào hành nghề tại Việt Nam hoặc được chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam đồng ý tuyển dụng vào làm việc tại các tổ chức đó.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664