Untitled 2

Điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông?
Luật sư trả lời: Đối với dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông
Chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau
Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông
1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT.
3. Được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận.

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe?
Luật sư trả lời: Đối với kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe chủ đầu tư kinh doanh cần lưu ý những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe
1. Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2, 3
2. Có thỏa thuận về chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe;
3. Có thỏa thuận về bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch (đối với trung tâm loại 1, 2)
4. Đảm bảo các yêu cầu về điều kiện hoạt động theo quy định của Quy chuẩn KTQG về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664