Untitled 2

Điều kiện kinh doanh đối với ngành vận tải thủy giữa Việt Nam và Campuchia

Câu hỏi:Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh đối với ngành vận tải thủy giữa Việt Nam và Campuchia?
Luật sư trả lời: Vận tải thủy giữa Việt Nam và Campuchia là một ngành kinh doanh có điều kiện đòi hỏi chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện đối với vận tải thủy giữa Việt Nam và Campuchia
1. Giấy phép vận tải thủy qua biên giới bao gồm:
– Nhóm 1: Giấy phép cho phương tiện đi lại nhiều lần, với thời hạn tối đa là mười hai (12) tháng.
– Nhóm 2: Giấy phép cho phương tiện đi một chuyến, với thời hạn tối đa là sáu mươi (60) ngày.
– Nhóm Đặc biệt: Giấy phép cho các phương tiện chở hàng nguy hiểm, với thời hạn tối đa là sáu mươi (60) ngày.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664