Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn

0
223

Mới đây, một bạn đã gửi câu hỏi cho SB Law liên quan đến việc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. SB Law trân trọng gửi đến độc giả toàn văn phần tư vấn dưới đây.
Câu hỏi: Cho tôi hỏi, công ty tôi có quy định là nghỉ phải báo trước 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn. Vậy bạn tôi muốn xin nghỉ nhưng chỉ báo trước 20 ngày, được cấp trên bạn đó duyệt cho nghỉ, có làm bàn giao đầy đủ thì bạn tôi có bị đền hợp đồng không thưa luật sư? Đền nửa tháng lương cơ bản và 10 ngày còn lại của thời gian quy định báo trước.
Luật sư tư vấn:
1. Cơ sở pháp lý: Bộ luật Lao động 2019
2. Nội dung tư vấn
Theo Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:
“Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:
a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;”
d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Theo đó, bạn là người lao động có HĐLĐ xác định thời hạn nên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải báo trước ít nhất 30 ngày.
Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã có đơn xin nghỉ việc gửi công ty và báo trước 20 ngày sẽ nghỉ việc. Theo quy định của pháp luật thì việc bạn báo trước 20 ngày là vi phạm quy định về thời gian đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Tuy nhiên, bạn đã được cấp trên duyệt cho nghỉ thì ở đây hai bên đã đạt được sự thỏa thuận và theo đó bạn không phải bồi thường nửa tháng lương cơ bản và 10 ngày còn lại của thời gian quy định báo trước.