Untitled 2
giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

SBLaw hỗ trợ thủ tục xin cấp mới Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

I.TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI (LĐNN) LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

1. Điều kiện cấp mới Giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Việt Nam

Theo quy định của Nghị định 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/09/2013, để cấp được giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Việt Nam thì người LĐNN cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu làm việc;
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài. Cụ thể là được chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc sử dụng người LĐNN.

2.  Để được gia hạn Giấy phép lao động, thì Quý công ty cần phải đáp ứng điều kiện:

 • Nộp hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lao động vào thời gian Giấy phép lao động cũ còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài. Cụ thể là được chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc sử dụng người LĐNN.

3.  Để có được văn bản chấp thuận này thì Quý công ty cần phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận, bao gồm:

 • Văn bản báo cáo giải trình đối với từng vị trí công việc mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được
 • Danh sách cụ thể cho từng vị trí đang tuyển dụng và vị trí tuyển mới.

Sau khi có được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ tịch UBND TP.Hà Nội thì quý công ty mới bắt đầu nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Quý công ty.

Lưu ý:

 • Hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người LĐNN đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐNN thì doanh nghiệp phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
 • Sau khi xin cấp được cấp Giấy phép lao động, Quý công ty và người LĐNN phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, Quý công ty phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao Giấy phép lao động đã được cấp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội.

II. CÁC TÀI LIỆU CẤN CHUẨN BỊ

Để chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người LĐNN thì Quý công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài (phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang Tiếng Việt và chứng thực bản dịch tại Việt Nam) hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.
 • Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (lý lịch tư pháp), trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ, được xin tại cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi người nước ngoài cư trú. Trường hợp người nước ngoài đã và đang cư trú tại Việt Nam thì phải xin thêm lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp.
 • Bằng tốt nghiệp đại học (phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang Tiếng Việt và chứng thực bản dịch tại Việt Nam) phù hợp với vị trí công việc.
 • Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải có một trong các giấy tờ sau:

–   Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành;

–   Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

 • Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia thì phải có một trong các giấy tờ sau:

–   Giấy tờ chứng minh là người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 05 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

–   Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài công nhận.

 • Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thì phải có các giấy tờ sau:

–   Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 năm;

–   Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

 • Văn bản của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người LĐNN.
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

III.   PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA S&B LAW

1.  Cách thức thực hiện:

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ hỗ trợ thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Quý Công ty, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Bà và Quý Công ty liên quan đến việc xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Soạn thảo hồ sơ đề nghị chấp thuận gửi tới UBND TP.Hà Nội về doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người LĐNN.
 • Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc xin cấp mới Giấy phép lao động;
 • Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp Giấy phép lao động;
 • Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc kết quả và bàn giao cho Quý Công ty

2.  Thời gian thực hiện:

 • Thời gian soạn hồ sơ đề nghị chấp thuận: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của S&B Law.
 • Thời gian có được văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian soạn hồ sơ xin Giấy phép lao động: 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của S&B Law.
 • Thời gian cấp Giấy phép lao động: 12 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ;

Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan. S&B Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động  nước ngoài làm việc tại Quý Công ty.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Làm lộ thông tin quan trọng của công ty có thể bị xử lý ra sao?

Câu hỏi: Em mới xin nghỉ ở một công ty và có lỡ làm lộ …

Chat Zalo: 0904340664