Untitled 2

Giới thiệu về Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”. Đây là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền trong nước.
Quyết định có một số điểm quan trọng sau đây:
Quy chế này tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đạ Huoai cùng xây dựng, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ““Sầu riêng Đạ Huoai” thành một nhãn hiệu có uy tín của cộng đồng những người trồng và kinh doanh sản phẩm sầu riêng của địa phương.
Theo đó, các tổ chức, cá nhân trồng và kinh doanh sản phẩm sầu riêng trên địa bàn huyện được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” phải đáp ứng các điều kiện:
Một là, sản xuất trên diện tích từ 0,5 ha trở lên hoặc hoạt động kinh doanh sản phẩm sầu riêng từ 1.000 kg/ngày trở lên trên địa bàn huyện Đạ Huoai và nằm trong phạm vi vùng chứng nhận theo bản đồ;
Hai là, đảm bảo các tiêu chí chất lượng theo quy định;
Ba là, tuân thủ các quy định trong suốt quá trình từ sản xuất đến lưu thông;
Bốn là, cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các nội dung sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai” được UBND huyện Đạ Huoai giải quyết trong vòng 10 ngày theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Trong đó có 3 ngày kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh và 7 ngày lấy mẫu kiểm định, đánh giá chất lượng.
Thời hạn sử dụng nhãn hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai” trong 3 năm. Trường hợp vi phạm phải thu hồi Giấy Chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai” thì sau 1 năm mới được xét cấp lại như lần đầu.
Các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đều bình đẳng về quyền, nghĩa vụ liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành
Để xem chi tiết văn bản quý khách có thể xem tại đây : http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=181165

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664