Untitled 2

Kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu?
Luật sư trả lời: Kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Để đảm bảo cho chủ đầu tư tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp chủ đầu tư kinh daonh cần lưu ý những điều kiện sau:
Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu
1. Có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
2. Có phòng học, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu
3. Có tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo bộ đề kiểm tra của chương trình đào tạo về đấu thầu cơ bản
4. Có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng giảng dạy với giảng viên về đấu thầu. Riêng đối với giảng viên về đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện sau:
4.1 Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành pháp luật, kỹ thuật, kinh tế.
4.2 Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 06 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục.
4.3 Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
4.4 Hoàn thành các khóa bồi dưỡng giảng viên về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664