Untitled 2

Người quảng cáo có quyền và nghĩa vụ gì?

Câu hỏi: Tôi là Tuấn. Tôi được công ty giao cho trách nhiệm quảng cáo cho công ty trong một hội chợ để được mọi người biết đến công ty nhiều hơn. Xin hỏi, quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Luật quảng cáo 2012 thì quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo như sau:

–           Quyền của người quảng cáo:

+          Quảng cáo về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình;

+          Quyết định hình thức và phương thức quảng cáo;

+          Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt;

+          Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.

–           Nghĩa vụ của người quảng cáo:

+          Cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo thông tin cần thiết, trung thực, chính xác về cơ quan, tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo và chịu trách nhiệm về các thông tin đó;

+          Bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo;

+          Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo của mình trong trường hợp trực tiếp thực hiện quảng cáo trên các phương tiện; liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo trong trường hợp thuê người khác thực hiện;

+          Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Tư vấn Luật – Doanh nghiệp khi hội nhập AEC – Cái khó của doanh nghiệp Viêt Nam hiện nay khi gia nhập công đồng kinh tế chung asean? – phần lớn doanh nghiệp đều cho rằng cần phải có cơ chế chính sách hỗ trợ …

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664