Untitled 2
Nhà

Phá dỡ nhà ở đang cho thuê

Câu hỏi: Tôi ký hợp đồng cho thuê nhà ở để kinh doanh. Tuy nhiên, tôi đang muốn phá nhà để xây dựng lại nhưng hợp đồng cho thuê vẫn chưa hết thời hạn. Vậy quý luật sư tư vấn cho tôi, tôi phải làm thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 97 Luật nhà ở 2014 quy định như sau:

Điều 97. Phá dỡ nhà ở đang cho thuê

  1. Bên cho thuê nhà ở phải thông báo việc phá dỡ bằng văn bản cho bên thuê biết ít nhất là 90 ngày trước khi thực hiện phá dỡ, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc phá dỡ theo quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  2. Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mà thời hạn thuê vẫn còn thì bên cho thuê có trách nhiệm bố trí cho bên thuê chỗ ở khác trong thời gian phá dỡ và xây dựng lại nhà ở, trừ trường hợp bên thuê thỏa thuận tự lo chỗ ở. Sau khi xây dựng xong nhà ở, bên thuê được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp bên thuê không có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đó; trường hợp bên thuê tự lo chỗ ở thì không phải trả tiền thuê nhà ở trong thời gian phá dỡ và xây dựng lại, thời gian phá dỡ và xây dựng lại không tính vào thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở.

Như vậy, bạn phải thông báo việc phá dỡ nhà bằng văn bản cho bên thuê biết trước ít nhất 90 ngày trước khi phá dỡ.

Bạn phải bố trí cho bên thuê chỗ ở khác trong thời gian phá dỡ và xây dựng lại nhà, trừ trường hợp bên thuê tự lo chỗ ở. Sau khi xây dựng xong, bên thuê được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Trường hợp bên thuê tự lo chỗ ở thì bên thuê không phải trả tiền thuê nhà trong thời gian này và thời gian phá dỡ và xaya dựng lại không tính vào thời hạn của hợp đồng thuê.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664