Untitled 2
Trái phiếu

Thanh toán gốc, lãi trái phiếu đối với trái phiếu phát hành trong nước

Câu hỏi: Công ty tôi phát hành trái phiếu để tăng vốn điều lệ và đã ký hợp đồng bảo lãnh trái phiếu với ngân hàng X. Trong trường hợp đến hạn thanh toán mà công ty tôi không bố trí được nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ nguồn vốn của công ty thì vai trò của ngân hàng trong trường hợp này là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định 90/2011/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp như sau:

Điều 21. Thanh toán gốc, lãi trái phiếu

  1. Đối với trái phiếu được các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng bảo lãnh thanh toán, khi doanh nghiệp phát hành không cân đối được nguồn trả nợ gốc và lãi trái phiếu, các tổ chức bảo lãnh thanh toán có trách nhiệm bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc, lãi cho chủ sở hữu trái phiếu theo hợp đồng thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và tổ chức bảo lãnh thanh toán.”

Như vậy, căn cứ quy định trên, nếu đến hạn thanh toán mà công ty bạn không trả được gốc, lãi trái phiếu thì ngân hàng X có trách nhiệm bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho chủ sở hữu trái phiếu theo hợp đồng thỏa thận giữa doanh nghiệp phát hành và tổ chức bảo lãnh thanh toán.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664