Thời gian nghỉ phép hằng năm theo quy định tại Bộ luật lao động

Thời gian nghỉ phép hằng năm theo quy định tại Bộ luật lao động

0
301
Thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Bộ luật lao động

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi muón biết về quy định thời gian nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật lao động.

Hiện tại, chúng tôi áp dụng chính sách nghỉ hàng năm cho người lao động là 20 ngày đối với người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên, quy định này có phù hợp với quy định của luật không?

Luật sư SBLAW trả lời: Về vấn đề doanh nghiêp hỏi, SBLAW trả lời như sau:

Tại Điều 113 và Điều 114 của Bộ luật lao động Việt Nam quy định về thời gian nghỉ hằng năm của người lao động như sau:

– Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương 12 ngày làm việc.

– Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

– Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Theo thông tin của doanh nghiệp cung cấp, chúng tôi hiểu rằng, Doanh nghiệp áp dụng chính sách nghỉ hàng năm cho người lao động là 20 ngày đối với người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên. Pháp luật lao động Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp/tổ chức áp dụng các chính sách phúc lợi có lợi cho người lao động. Theo đó, chính sách này là phù hợp với quy định của Bộ luật lao động Việt Nam.

Thời gian nghỉ hàng năm không ảnh hưởng đến việc tăng ngày nghỉ hàng năm theo thâm niên. Do vậy, ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc của người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ áp dụng theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật lao động Việt Nam: “Cứ đủ 05 năm làm việc thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày”.

Căn cứ theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật lao động Việt Nam nêu trên, giả sử người lao động làm việc từ năm 1/2/1997 đến ngày 1/2/2021 sẽ được tăng thêm 04 ngày nghỉ hàng năm. Theo đó, tổng số ngày nghỉ hàng năm của họ sẽ là 24 ngày.

Về việc sắp xếp lịch nghỉ hàng năm: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 114 Bộ luật lao động Việt Nam, Doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết.

Người lao động có thể thỏa thuận với doanh nghiệp để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. Doanh nghiệp có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với đề xuất này của người lao động.

Xem thêm: Luật sư tư vấn luật lao động:

Tư vấn luật lao động