Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

0
343

Câu hỏi: Thưa Luật sư, Công ty tôi  là một công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay, công ty tôi đang có nhu cầu chỉnh sửa ngành nghề kinh doanh, bổ sung một số mã HS cho quyền xuất/nhập khẩu và phân phối hàng hóa. Do đó, công ty tôi mong muốn luật sư hỗ trợ để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xin cấp Giấy phép kinh doanh. Cho tôi hỏi việc thực hiện thì thời gian là bao lâu, và chi phí là bao nhiêu. Cảm ơn Luật sư.

Trả lời

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề quý khách nêu trên, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định hiện hành, mã HS của hàng hóa sẽ không được ghi nhận trong GCNĐKĐT, mà ghi nhận trong GPKD do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

Do đó, Khách hàng cần thực hiện thủ tục xin cấp mới Giấy phép kinh doanh cho quyền xuất/nhập khẩu và phân phối đối với hàng hóa có mã HS đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh để bổ sung thêm quyền xuất/nhập khẩu và phân phối đối một số mã hàng hóa HS.  Ủy ban nhân dân sẽ cần phải tham vấn ý kiến của cơ quan liên quan là Bộ Công thương. Do đó, thời gian xử lý hồ sơ sẽ bị kéo dài trong khoảng 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 1. ĐỀ XUẤT PHẠM VI DỊCH VỤ

SB Law sẽ cung cấp dịch vụ theo phạm vi như sau:

 1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:
  • Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam;
  • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
  • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
  • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;
  • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
  • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
  • Gửi bản hoàn thiện của hồ sơ để Khách hàng ký duyệt.
 2. Thủ tục cấp phép:
 • Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;
 • Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận kết quả hồ sơ.

 

 1. THỜI HẠN THỰC HIỆN DỊCH VỤ
 2. Chuẩn bị hồ sơ: SB Law sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Khi nhận được đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, SB Law sẽ dịch các tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ theo mẫu tiêu chuẩn. Dự thảo đầu tiên của hồ sơ sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét. Sau khi đã cập nhật hồ sơ theo các ý kiến của Khách hàng, SB Law sẽ xin ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gửi dự thảo hồ sơ cuối cùng cho Khách hàng để ký và đóng dấu. SB Law ước tính rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 10 ngày làm việc.
 3. Nộp hồ sơ: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đã được ký bởi Khách hàng, SB Law sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Để tránh hiểu lầm, SB Law và Khách hàng tại đây xác nhận rằng bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.