Untitled 2
nguồn internet

Trình tự thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty nước ngoài. Năm 2015, Công ty tôi có thành lập Chi nhánh tại Việt Nam. Sau 1 tai nạn bất ngờ nên công ty của tôi đã bị hỏng hóc và mất hết giấy tờ bao gồm cả Giấy phép thành lập chi nhánh. Xin hỏi, trình tự thủ tục để xin cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì trình tự thủ tục xin cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh như sau:

Thứ nhất, bạn chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm:  

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

– Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

Thứ hai, trình tự thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh:

– Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trường hợp không cấp lại phải có văn bản nêu rõ lý do.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664