Untitled 2

Chủ doanh nghiệp tư nhân bán lại công ty cho người khác thì có phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty nữa không?

Câu hỏi: Tôi là chủ của doanh nghiệp tư nhân. Cách đây 02 tháng, tôi có bán lại doanh nghiệp của mình cho người khác, tuy nhiên bây giờ họ vẫn buộc tôi phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty trước đó. Vậy quý công ty cho hỏi: Tôi không là chủ của doanh nghiệp đó nữa, hoàn toàn bán lại công ty cho người khác rồi thì có cần phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty nữa không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

“Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp” và theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác”. 

Về trách nhiệm của Doanh nghiệp tư nhân sau khi bán doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 187 luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau: “Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác”.

Như vậy, để xác định việc bạn có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty và nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp cần phải xem xét trên các khía cạnh như sau:

Thứ nhất, Sau khi bán doanh nghiệp mà người mua, người bán (là bạn) và chủ nợ của doanh nghiệp đã có thỏa thuận trước đó về cách xử lý khoản nợ của công ty thì sẽ được thực hiện theo thỏa thuận. Việc có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phụ thuộc vào thỏa thuận mà bạn cũng như hai bên còn lại đã cam kết thực hiện.

Thứ hai, nếu người mua, người bán cũng như chủ nợ doanh nghiệp không có thỏa thuận trước đó thì sẽ xử lý theo pháp luật. Nếu khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp thì bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp sau khi bán doanh nghiệp.

Thứ ba, nếu khoản nợ hay nghĩa vụ tài sản khác phát sinh sau ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người khác thì bạn hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó, vì lúc này, bạn đã không còn liên quan đến công ty và người chủ doanh nghiệp tư nhân hiện tại sẽ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Như vậy, để đảm bảo quyền lợi cho mình cũng như để xem xét việc họ yêu cầu bạn chịu trách nhiệm về khoản nợ là có hợp pháp hay không, bạn cần xem lại những thỏa thuận trước khi bán hoặc nếu không có thỏa thuận, bạn cần xác định được khoản nợ đó phát sinh trước hay sau thời điểm chuyển giao doanh nghiệp để xác định trách nhiệm của mình.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664