Untitled 2

Cổ đông chia cổ phần của mình thành nhiều phần bằng nhau cho các đồng thừa kế thì các đồng thừa kế có trở thành cổ đông không?

Câu hỏi: Trong trường hợp cổ đông chia cổ phần của mình thành nhiều phần bằng nhau cho các đồng thừa kế thì các đồng thừa kế có trở thành cổ đông không?

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn của Công ty Luật TNHH SB Law. Đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020: 3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty.”

Như vậy, đối với trường hợp có nhiều người có quyền nhận thừa kế cổ phần của công ty theo di chúc, họ đều đương nhiên trở thành cổ đông của công ty. Khi đó, bạn chú ý thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nếu công ty có sự thay đổi về cổ đông sáng lập hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trả nợ thay công ty được không?

Câu hỏi: Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên đứng ra nhận …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664