Untitled 2

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính

Câu hỏi:

Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính?

Luật sư trả lời:

Kinh doanh dịch vụ bưu chính là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện đòi hỏi chủ đầu tư kinh doanh phải đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau:

 1. Cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg
  1. Giấy phép bưu chính

1.1 Điều kiện:

1.1.1 Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

1.1.2 Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép:

+ Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
+ Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.
 1. Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 2kg; Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 2kg; Cung ứng dịch vụ gói, kiện
  1. Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

III. Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài; Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam; Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

 1. Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
 2. Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài; Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam
 3. Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
 4. Nhập khẩu tem bưu chính

Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

 • Điều kiện xin cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

Nhập khẩu tem bưu chính với số lượng từ 500 con trở lên và không thuộc danh mục các loại tem bưu chính quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật bưu chính.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trả nợ thay công ty được không?

Câu hỏi: Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên đứng ra nhận …

Chat Zalo: 0904340664