Untitled 2

Doanh nghiệp được kinh doanh ngành, nghề pháp luật không cấm

Câu hỏi: Doanh nghiệp được kinh doanh ngành, nghề pháp luật không cấm; tại sao lại quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Trả lời: Khoản 1 Điều 9 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp như sau: “Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện”.

Quy định trên nhằm bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp khác, các nhà đầu tư và người tiêu dùng. Nhà đầu tư và các doanh nghiệp khác sẽ tìm hiểu thông tin thị trường, nghiên cứu phân bổ các ngành, nghề kinh doanh và phân bổ các doanh nghiệp trên địa bàn để lựa chọn ý tưởng đầu tư cho phù hợp với địa bàn và thị trường. Vì vậy, phải buộc doanh nghiệp kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký, khi không kinh doanh phải khai báo để xóa ngành, nghề đã đăng ký đảm bảo thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh luôn phù hợp với thực tế trên thương trường. Mặt khác, quy định trên còn giúp cho nhà nước đánh giá chính xác mức độ đầu tư đối với các ngành, nghề doanh nghiệp kinh doanh để có chính sách quản lý phù hợp.

Theo Luật gia: Cao Bá Khoát và Luật sư : Trần Hữu Huỳnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính công ty mình hay không ?

Câu hỏi: Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính …

Chat Zalo: 0904340664